Close
Միացեք մեզ Վայբերում
Viber
Telegram
Messenger
ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ուրբանիստան պատմում է մուլտիմեդիա պատմություններ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքների մասին:
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ուրբանսիտան նախաձեռում է միջդիսցիպլինար հետազոտություններ քաղաքի խնդիրների վերաբերյալ:
ԿՐՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ուրբանիստան մշակում է քաղաքի ուսումնասիրության վերաբերյալ կրթական ծրագրեր:
Հատուկ նախագծեր
Խոշորացված համայնքներ.
հինգ տարի անց
Փոքր քաղաքի
մեծ
հաջողութունները
Կարդանք քաղաքը
Խաթարված շարժում
Մոլդովականի ձայները
Վերաիմաստավորելով հետարդյունաբերական քաղաքները
Ինտերակտիվ համայնքային բյուջե
Քաղաքային պլանավորման հեռանկարները Դիլիջանում
շուտով
գովազդ
ASUS Expert Book
Himalaya is a mountain range in the Indian subcontinent, which separates the Indo-Gangetic Plain from the Tibetan Plateau.
Վերջին նյութերը
ավելին
Փորձագիտական հայացք
ավելին
Ճարտարապետական առաջարկներ
ավելին