ԿԱՐԴԱՆՔ ՔԱՂԱՔԸ
Քաղաքը որպես սոցիալական տարածություն
Քաղաքը կարելի է դիտարկել առնվազն երկու հարթության մեջ: Մի կողմից, այն աշխարհագրական տեղ է երկրագնդի ֆիզիկական տարածության մեջ, մյուս կողմից՝ մարդկանց կազմակերպման և համակեցության միջավայր։ Այն միաժամանակ ֆիզիկական և սոցիալական է իր էությամբ։

Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Տեսության
և պատմության ամբիոնի վարիչ Հարություն Վերմիշյանը պատմում է՝ ինչպես է ձևավորվում քաղաքը՝ իբրև սոցիալական տարածություն:

Մաս 1
Մաս 2
Մաս 3
Հարցում
Օգտակար նյութեր
Մաս 1
Շնորհակալ ենք «Զանգակ» գրատանը նկարահանման տարածք տրամադրելու համար:
Մաս 2
Շնորհակալ ենք «Զանգակ» գրատանը նկարահանման տարածք տրամադրելու համար:
Մաս 3
Շնորհակալ ենք «Զանգակ» գրատանը նկարահանման տարածք տրամադրելու համար:
Օգտակար նյութեր
Գրականության ցանկ
ավելին