Հատուկ նախագիծ
Քաղաքային պլանավորման խնդիրները Դիլիջանում
Դիլիջան համայնքը, ներկա պահին լինելով Հայաստանում ներդրումային առումով ամենաակտիվ բնակավայրերից մեկը, գտնվում է զարգացման և փոփոխման եռանդուն փուլում։ Մասնավորապես, Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի տարածքում ընթանում են մի շարք խոշոր շինարարական և քաղաքաշինական ծրագրեր, որոնց արդյունքում առաջիկա տարիների ընթացում այն նոր տեսք կունենա։

Մենք ուսումնասիրել ենք քաղաքում առկա հանրային տարածքների զարգացման ընթացքները, դրանց այժմյան վիճակը, գլխավոր հատակագծում քաղաքի հանրային տարածքների փոփոխությունը և բնակիչների վերաբերմունքը փոփոխվող հանրային տարածքներին։


ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
ԴԻԼԻՋԱՆ
ՎԱՅՔ

»
Նախագծի վրա աշխատել են
Շուշանիկ Հարությունյան
Սոցիոլոգ, ուրբան հետազոտող:
Արեմ Մկրտչյան
ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս,
սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու:
Անահիտ Միանսյան
Մուլտիմեդիա լրագրող
Տաթևիկ Ճուղուրյան
Լրագրող
Գայանե Միրզոյան
Մուլտիմեդիա լրագրող,
Նախագծի գլխավոր խմբագիր
Վահե Աղամյան
Ֆոտոլրագրող
Հերմինե Հակոբյան
Նախագծի տեքստերի խմբագիր
Նախագիծը պատրաստվել է Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող փոքր դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում։ Հոդվածում ներկայացված տեսակետները, կարծիքները և եզրակացությունները կարող են չարտացոլել Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի տեսակետները: