Գևորգ Եղիկյան

տ․գ․թ․,
Իտալիայի ազգային հետազոտությունների ինստիտուտի քաղաքային մոբիլության լաբորատորիայի գիտաշխատող