Կին ճարտարապետներն
այսօր
Տասը արդի հայաստանյան կին ճարտարապետ պատմում են իրենց փորձի մասին։