ԳԻՏԱՎԱՆՆԵՐ՝
Հայաստանի գիտական
անցյալի բեկորները

Խորհրդային ժամանակներում գիտնականներին հատկացրել են հատուկ տարածքներ, որտեղ իրենք կարող էին զբաղվել գիտական գործունեությամբ: Եվ ժամանակի ընթացքում պահել և փոխանցել է ներկայիս սերնդին: Հայաստանում կան բազմաթիվ գիտավաններ, սակայն ընտրել ենք երկուսը, որոնք խորհրդային ժամանակներում գիտնականների կյանքում մեծ դեր են ունեցել: Սակայն այսօր պատկերն այլ է. մարդիկ կորցնում են գիտական ժառանգության վայրերը: Երևանի Ֆիզգորդոկում և Աշտարակի գիտավանում ներկայացված է այդ պատկերը: Մարդիկ պայքարում են իրենց սեփականությունների համար: