Կին ճարտարապետներ

Ալեքսանդրա Երեմյան (1918-1984)
Ճարտարապետության պատմաբան, տեսաբան Ալեքսանդրա Երեմյանը նույնպես Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շրջանավարտ է։ 1942-1984 թվականներին դասավանդել է նույն ինստիտուտում։


Աշխատություններում հիմնականում անդրադարձել է 5-7-րդ դարերի հայկական ճարտարապետության գմբեթավոր կառույցների նախագծման, մոդուլային և համաչափական համակարգերին, ճարտարապետական կոմպոզիցիաների տեսական հիմունքներին, հայկական և բյուզանդական ճարտարապետության փոխհարաբերություններին։«Ինձ բախտ է վիճակվել շփվել նրա հետ՝ մեր դասախոսն էր։ Երեմյանը առանձնանում էր իր հայկական տեսակով, շեշտադրված փորձում էր յուրաքանչյուր ուսանողի մեջ ներարկել հայկականությունը, շատ խստապահանջ էր լեզվի նկատմամբ։ Շատ գնահատելի անձնավորություն էր, բավական սկզբունքային, մասնագիտական հարցերում նույնիսկ անողոք, դա երևում է նաև իր աշխատություններում»։

Լյուբա Կիրակոսյան
Ճարտարապետության դոկտոր, պրոֆեսոր


Ալեքսանդրա Երևմյանի կյանքի գործը Հռիփսիմե տաճարին նվիրված մենագրությունն էր, ինչպես նաև կազմել է Արթիկի Սուրբ Աստվածածին (սբ. Մարինե, V դար) և Սուրբ Գևորգ (VII դար) եկեղեցիների վերականգնման նախագծերը։

Մինչև կյանքի վերջ աշխատել է նույն ինստիտուտի ճարտարապետության ամբիոնում։ Դասավանդել է ճարտարապետական հորինվածքի հիմունքներ, ճարտարապետության ներածություն, ճարտարապետական նախագծման հիմունքներ, համընդհանուր ճարտարապետության պատմության առարկանները։
Աշխատանքերը՝
  • О принципах проектирования купольных сооружений Армении V-VII вв..
  • О взаимоотношениях армянской и византийской архитектуры IV-VII вв., 1978.
  • Основы теории архитектурных композиций.
  • Об одном изменении в армянских памятниках VII в.
  • К вопросу датировки кафедральной церкви в Аване.
  • О принципах проектирования армянских купольных церквей V-VII вв.
  • Модель купольного сооружения, найденная в Ангехакоте.
  • Модульные и пропорциональные системы купольных сооружений Армении Y-YII вв.

Գլխավոր լուսանկարը՝ Vahag851